XVII. Országos Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny

„s midőn az ember érti már / sorsának szent zenéjét, / ajkát szavakra nyitja meg, / hogy mások is megértsék”
Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, XVII. országos szakasz

Pénteken, március 23-án kezdődött Kolozsváron az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny XVII. országos szakasza, melynek mottója a címben idézett Csanád Béla versrészlet volt, házigazdája pedig hagyományosan az Apáczai Csere János Líceum. A versenyt azon iskolák diákjai számára hirdették meg, ahol beszédművelő körök működnek. A versenyfelhívás sikeresnek bizonyult, hiszen Erdélyből és a Partiumból 19 beszédművelő kör képviseletében nyolcvan, magyar nyelvet szerető, nyelvművelő diák és felkészítő tanára vett részt a versenyen.
Késő délután a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében újra felcsendült a Szivárvány havasán című népdal, amely – mint minden évben, így az idén is – az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny ünnepi nyitánya. A gyönyörű, sokakat megható népdalt ez évben Csüdöm Tímea, az Apáczai Csere János Líceum XI. osztályos tanulójának előadásában hallhattuk, melyet dr. Adorjáni Zoltán lelkész, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánjának áhítata követetett. Lászlóffy Aladár: Nyelvében él… című írását Szabó Eszter, III. éves bölcsészhallgató adta elő. A rendezvényt dr. Egyed Emese, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professzora, a Georgius Aranka Társaság elnöke nyitotta meg, köszöntötte a meghívottakat, valamint bemutatta a bírálóbizottság tagjait. A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében dr. Várady Izabella, a magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős szakreferense méltatta a rendezvényt, a helyes beszéd fontosságát hangsúlyozva. A vendéglátók nevében Vörös Alpár, az Apáczai Csere János Líceum igazgatója köszöntötte a jelenlevőket. Beszédében elhangzott, hogy jó érzés erdélyi magyarnak lenni. A vendégek közül Wacha Imre, Lőrincze Lajos-díjas főiskolai docens szólt a versenyzőkhöz, tanárokhoz, meghívottakhoz. Pál apostolt idézve arra biztatott, hogy szeressük anyanyelvünket, hisz „szavam lehet zengő érc vagy pengő cimbalom, ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok”. Az anyanyelv örömet szerez, ha sokféleképp használják, szabaddá teszi a gondolatot. A megnyitó ünnepség befejező mozzanataként a kolozsvári Református Kollégium kórusának csodálatos ünnepi műsorában. Megzenésített verseket és zsoltárokat hallhattak a résztvevők.
Március 24-én, szombaton reggel 8 órakor a vendéglátó líceum három tanteremében kezdetét vette a vetélkedő, amelyen az Édes anyanyelvünk, a Szép magyar beszéd valamint a Versben bujdosó kategóriában lehetett indulni. Mindhárom kategória két, illetve három fordulóból, egy írásbeli, és egy, vagy két szóbeli próbából állt. Az első kategória résztvevői nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási illetve stilisztikai feladatokat kaptak, a másodikban versenyzőknek szövegjelöléssel, szövegértéssel és értelmezéssel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk, míg a harmadikban kreatív szöveggyakorlatokkal, versírással kellett próbálkozniuk.. A feladatlapok megoldására két óra állt a versenyzők rendelkezésére. Ezalatt a tanároknak, meghívottaknak Keszeg Anna és Zörgő Noémi, a BBTE tudományos kutatói tartottak előadást a Képi retorikák: a vizuális írástudás alapjai címmel, majd Virginás Andrea, a Sapientia EMTE adjunktusa A sztori világáról – mindennapi történeteinkről beszélt. Az előadásokat a Georgius Aranka Társaság Közgyűlése követte.
A verseny szóbeli fordulója 11 órakor kezdődött. Az Édes anyanyelvünk kategóriában a versenyzőknek a néhány megadott téma közül egyet kellett választaniuk, majd rövid felkészülési idő után a bírálóbizottság és a közönség előtt kellett a választott témában beszélniük. A Szép magyar beszédben a résztvevőknek először egy otthon előkészített, szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk, majd 15 perces felkészülési idő után egy Wacha Imre tanár úr által írt szöveget is tolmácsoltak első olvasatban. A Versben bujdosó kategória versenyzőinek egy előre megtanult verset kellett előadniuk. Itt Dsida Jenő illetve József Attila versei közt válogathattak. Ezt követően, ugyancsak 15 perces felkészülési idő után, a IX-X. osztályos diákoknak Orbán Ottó: Érdeklődő, míg a XI-XII. osztályos diákoknak Somlyó György:. A múzsa csókjai – mint isten útjai – kiszámíthatatlanok P. J.-nek című versét kellett előadniuk.
A délelőtti próbák után a versenyzők felszusszanhattak, a bíráló bizottságok tagjai pedig munkának láttak. Délután elhangzott a Táborba hívó szó, és az elmúlt évi, III. Aranka tábor képes összefoglalóját vetítették a résztvevők elé. A képes visszatekintő után az Édes anyanyelvünk kategóriának a kiértékelésével kezdődött a szakmai elemzés. Az írásbeli feladatlapokat a javító tanárok értékelték kiemelték a pozitívumokat, elmondták észrevételeiket. A diákok többségének a nyelvhasználati feladatok okoztak némi fejtörést, viszont a nyelvtani résznél jól teljesítettek. A szóbeli forduló kiértékelésénél Keszeg Anna a beszéd közbeni nonverbális kommunikációt emelte ki pozitívumként, illetve a szövegre való figyelésre intette a kategóriában versenyzőket.
A Szép magyar beszéd verseny szövegértelmezési feladatának értékelését Siposné Virág Erzsébet tartotta,, majd Kerekes Barnabás, ismertette a szövegjelölési példamondatok helyes megoldását. Ugyanakkor a felkészítő tanárokkal megosztotta saját, a felkészítéssel kapcsolatos, hasznosnak vélt tapasztalatait.
A Versben bujdosó kategória kiértékelésén elhangzott az írásbeli forduló rövid összegzése, illetve kiderült, hogy a fiatalok nagy részének az utolsó feladat bizonyult a legnehezebbnek, melyben Balassi-strófát használva kellett három szakaszos verset írniuk, kedvenc énekesükről. A szóbeli fordulóról Albert Júlia színművésznő számolt be. A hanghordozás és a légzés fontosságát hangsúlyozta. A kiértékelő záró mozzanataként Lestyán Attila, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum XI. osztályos tanulója Dsida Jenő: Hulló hajszálak elégiája című költeményét szavalta el.
A hosszú versenynapot egy musical zárta, a Frank L. Baum műve alapján Zalán Tibor átdolgozásában készült, Puskás Zoltán által rendezett Óz, a nagy varázsló című előadás, melyet a Kolozsvári Állami Magyar Színházban láthattunk, a kolozsvári színtársulat előadásában.
Március 25-én, vasárnap reggel került sor a díjak kiosztására és a záróünnepségre. Az ünnepség kezdeteként Ferenczes István: Szerelmes vers c. művét Buchman Wilhelm, a kolozsvári Református Kollégium XI. osztályos tanulója szavalta. Ezt követően dr. Egyed Emese záróbeszéde hangzott el. Elmondta, hogy kellemes együttlétet, sikeres versenyt tudhatunk magunk mögött. Érdemes együtt lennünk, és az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny a szakmai együttlét lehetősége is. A magyarországi küldöttség részéről Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének társelnöke méltatta a rendezvényt. Elmondta, hogy össze kellene fognunk napjaink modortalansága, igénytelensége, durvasága ellen, hogy megőrizhessük azt, ami még emberi ebben a világban. Erre rímelt a két legutóbbi magyarországi anyanyelvi tábor útravalóul idézett jelmondata: „Építsünk hidat, tiszta szavakból, határok fölé” valamint „Attól vagy ember, hogy különb tudsz lenni”. A tanár úr szavait a díjkiosztás követte. Az értékes jutalomkönyvek mellett az Édes anyanyelvünk kategóriában az első kilenc diák, a Szép magyar beszéd kategóriában pedig az első tíz diák részt vehet a Kárpát-medencei döntőn, Sátoraljaújhelyen, illetve Győrben a Kazinczy-versenyen. A díjkiosztó végén Várady Izabella megköszönte a résztvevőknek, szervezőknek a versenyt; kiemelte, hogy a visszatérő versenyzők azt bizonyítják, hogy a diákoknak közük van az Aranka-versenyhez, magukénak érzik.
Az ünnepséget Vörös Alpár, az Apáczai Csere János Líceum igazgatója zárta, Márai Sándor Figyelj c. alkotásának szavaival:
„Ne akarj nagyon szépet, sem különösen meglepőt, sem vészesen egyénit és eredetit mondani. Nyisd ki a szemed, s figyelj, nagy erővel. Aztán hunyd be a szemed, és emlékezz,nagy erővel. Aztán hallasz egy hangot, látsz egy arcot vagy egy tájat, valami dereng… Akkor írjál nagyon lassan, gondosan.
A többit bízd Istenre.”

Török Karola

Díjazottak

Édes anyanyelvünk

I. díj: Ambrus Melinda, XII. oszt. (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó)
II. díj: Hart Edina, XI. oszt. (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)
III. díj: Gál Anna, X. oszt. (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely)
Dicséret: Kovács-Ungvári Rebeka, XI. (Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy)
Dicséret: Fazakas Tímea, X. oszt. (Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr)
Dicséret: Nagy Mátyás, X. oszt. (Baróti Szabó Dávid Középiskola, Barót)

Az Édes anyanyelvünk díjazottai, valamint rajtuk kívül Kovács Andrea (X., Református Kollégium, Kolozsvár), Román Eszter (IX. János Zsigmond Unit. Koll., Kolozsvár) és Kádár Eszter (X., Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely) tovább jutottak a sátoraljaújhelyi döntőre.

Szép magyar beszéd

I. díj: Csinta Áron, X. oszt. (Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy) – ő kapta a szövegjelölésért járó különdíjat is
II. díj: Marián Ágnes, XI. oszt. (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)
III. díj: Molnár Beáta, X. oszt. (Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy)
Dicséret: Huszti Brigitta, XI. oszt. (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)
Dicséret: Balog Beáta, XII. oszt. (Református Kollégium, Kolozsvár) – ő kapta a szövegjelölésért járó különdíjat is
Dicséret: Kovács Emese, XI. oszt. (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó)
Dicséret: László Kinga, XII. oszt. (Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár)

A díjazottakon kívül részt vesz a győri Kazinczy-versenyen Ecsedy-Baumann Brigitta (XII., Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár), Boldizsár Erika (X., Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár) és Vincze Gréta Orsolya (X., Baróti Szabó Dávid Középiskola, Barót).

Versben bujdosó

IX–X. osztályosok
I. díj: Mányoki Kántor Bence, IX. oszt. (Sigismund Toduţă Zenelíceum, Kolozsvár)
II. díj: Ágoston Mátyás, X. oszt. (Baróti Szabó Dávid Középiskola, Barót)
III. díj: Airizer Andrea, IX. oszt. (Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár)
Dicséter: Pascu Tamara, X. oszt. (Nagy Mózes Gimnázium, Kézdivásárhely)
Dicséter: Oláh Szilárd, IX. oszt. (Református Kollégium, Kolozsvár)

XI–XII. osztályosok
I. díj: Lestyán Attila, XI. oszt. (Nagy Mózes Gimnázium, Kézdivásárhely)
II. díj: Erős Brigitta, XI. oszt. (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó)
III. díj: Major Ágota, XII. oszt. (Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár)
Dicséret: Bokor Zoltán, XI. oszt. (Nagy Mózes Gimnázium, Kézdivásárhely)
Dicséter: Kelemen Fruzsina, XI. oszt. (Mikes Kelemen Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy)

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hasonló bejegyzések

Őszi találkozó 2023

Őszi találkozó 2023

A Georgius Aranka Társaság 2023. október 21-én tartotta őszi találkozóját Kolozsváron, a Vallásszabadság házában. A rendezvény megszervezésében az Ampelopsis Versszínház és az Anyanyelvápolók Szövetsége is közreműködött. A találkozót közös éneklés nyitotta a „Zsobok...

XV. Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábor

XV. Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábor

2023. július 9-15. között rendezték meg a XV. Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábort Zsobokon, Kalotaszeg egyik hagyományőrző falujában. A huszonkét táborozónak és a tizennégy fős szervezőcsapatnak a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ biztosított...

Tábori napló 2022. – péntek, július 15.

Tábori napló 2022. – péntek, július 15.

Kinyitottam a szemem s szomorúan észleltem, hogy nehezebb mint képzeltem. Az első élesnek nevezhető tekintetemben felfedeztem egy gyönyörű piros ruhás hölgyet, majd miután még élesebbé vált a film, rájöttem, hogy nam más, mint a csodálatos Sára. Megdicsértem ruháját...