Nyelv- és Beszédművelő Verseny

 

Az országos szintű Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyt minden év márciusában (általában az utolsó hétvégén) szervezzük meg a középiskolák Beszélni nehéz! nyelvművelő köreiben tevékenykedő tanulók számára. 

 

„Édes anyanyelvünk”

nyelvhasználati

versenyforma

Írásbeli feladatlap megoldása – nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai, szövegjelölési feladatok

Szóbeli feladat: szövegalkotás – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés alapján 3 perces beszédművet mutat be a megjelölt beszédhelyzet (téma – műfaj – hallgatóság) követelményei szerint

„Szép magyar beszéd”

szépkiejtési

versenyforma

Írásbeli feladat – szövegértelmezés, szövegszerkesztés, szövegjelölés

Szóbeli feladat – szövegértő, -értelmező felolvasás; szabadon választott szöveg felolvasása – a választott szöveg XX. századi magyar szerző értekező prózában írott szövege legyen, ne tartalmazzon párbeszédes részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevésbé ismert szavakat; a szöveg terjedelme 30-35 gépelt sor lehet; ismeretlen szöveg felolvasása – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés után olvassa föl azt a szöveget, amelyet a bírálóbizottság a fenti követelemények szerint kijelölt

„Szép magyar beszéd”

szépkiejtési

versenyforma

„Versben bujdosó”

vers- és prózamondó

versenyforma

Írásbeli feladat – szövegértelmezési, szövegalkotási és stilisztikai feladatok

Szóbeli feladat – szabadon választott vers vagy próza bemutatása; kötelező vers szövegértő, -értelmező felolvasása 15 perces egyéni felkészülés alapján