A társaságról

 

„Az anyai nyelv köti összve az elméket.”

(Aranka György)

 

Aranka logo színes 600px

Történetünk

1994-2004

A kolozsvári Georgius Aranka Társaság magyar szakos tanárok önálló, nonprofit, civil szervezete, amely 2004 tavaszán jött létre hivatalos jogi személyként. A társaság munkája azonban már ekkor tízéves múltra tekintett vissza, hiszen abból a nyelvművelői körből bontakozott ki, amelyet 1994 őszén néhány lelkes magyar tanár – Kása Magdolna, Kovács Katalin, Tötszegi Tekla, Misztrik Jolán – hívott életre. Szándékaikat, elgondolásaikat lelkesen felkarolta, majd mindvégig támogatta Tőkés Elek, magyar szakos tanfelügyelő és iskolaigazgató. Javaslatára a magyar szakos tanárokat tömörítő nyelvművelő kör Aranka György nevét vette fel, a tisztelet és a hűség jeléül.

Alapító tagok:
Darvasi Gyöngyvér, Egyed Emese, Farmati Anna, Gáspár Mária, Kása Magdolna, Misztrik Jolán, Ömböli Irma, Péntek János, Péter Tünde, Szőcs Judit, Tonk Mária, Tőkés Elek, Tőkés Erika, Virág Erzsébet, Wolf Rudolf

Tisztségviselők:
Elnök: Farmati Anna
Alelnök: Dohi Zsuzsa
Titkár: Oláh Csilla

Tevékenységünk

A Társaság azzal a céllal vállal fel és szervez anyanyelvművelő tevékenységeket, hogy kommunikáció központú világunk és sajátos nyelvi környezetünk követelményeihez igazodva, valamint a klasszikus és a mai magyar nyelvi értékekre alapozva hozzájáruljon mindazon tehetséges fiatalok képzéséhez, akik elhivatottságot éreznek a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra értékei iránt. 

Országos verseny

Anyanyelvi tábor

Évnyitó találkozó

Programjaink

w

Nyelv- és beszédművelő körök

Nyelv- és beszédművelő köröket működtetünk szerte az országban.

Országos versenyek

Évente szervezünk országos szintű nyelv- és beszédművelő versenyeket.

Anyanyelvi táborok

Évente szervezünk anyanyelvi tábort tehetséges tanulók számára.

Külföldi versenyek

Biztosítjuk a tanulók külföldi versenyeken való részvételét.

l

Továbbképző tanfolyam

Továbbképző tanfolyamot szervezünk a körvezető tanárok számára.

Szakmai fórum

Szakmai fórumot biztosítunk a magyartanárok számára.

Aranka György

Zágoni Aranka György író, költő, tudományszervező alapította meg Erdély első magyar tudós társaságát, melynek fő célja a nyelvművelés volt. Emellett Aranka György bekapcsolódott az akkori tudománynépszerűsítő mozgalomba is, és fáradhatatlanul küzdött a magyar nyelv és a nemzeti művelődés ügyéért. A Georgius Aranka Társaság az ő munkáját hivatott folytatni egy ugyancsak küzdelmes korban, amikor a magyar nyelv és az összetartás is gyakran akadályokba ütközik.

Aranka György