Georgius Aranka Társaság

„Az anyai nyelv köti összve az elméket.” (Aranka György)

A társaságról

A kolozsvári Georgius Aranka Társaság magyar szakos tanárok önálló, nonprofit, civil szervezete, amely 2004 tavaszán jött létre hivatalos jogi személyként. A társaság munkája azonban már ekkor tízéves múltra tekintett vissza, hiszen abból a nyelvművelői körből bontakozott ki, amelyet 1994 őszén néhány lelkes magyar tanár – Kása Magdolna, Kovács Katalin, Tötszegi Tekla, Misztrik Jolán – hívott életre. Szándékaikat, elgondolásaikat lelkesen felkarolta, majd mindvégig támogatta Tőkés Elek, magyar szakos tanfelügyelő és iskolaigazgató. Javaslatára a magyar szakos tanárokat tömörítő nyelvművelő kör Aranka György nevét vette fel, a tisztelet és a hűség jeléül.

A Társaság azzal a céllal vállal fel és szervez anyanyelvművelő tevékenységeket, hogy kommunikáció központú világunk és sajátos nyelvi környezetünk követelményeihez igazodva, valamint a klasszikus és a mai magyar nyelvi értékekre alapozva hozzájáruljon mindazon tehetséges fiatalok képzéséhez, akik elhivatottságot éreznek a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra értékei iránt. Ezen célok elérése érdekében a társaság a következő tevékenységek megvalósítását tűzte ki:

  • nyelv-és beszédművelő köröket működtet
  • évente szervez országos szinten nyelv-és beszédművelő versenyeket
  • anyanyelvi tábort szervez tehetséges tanulók számára
  • biztosítja a tanulók külföldi versenyeken való részvételét
  • továbbképző tanfolyamot szervez a körvezető tanárok számára
  • szakmai fórumot biztosít a magyartanárok számára
  • kapcsolatot tart fent mindazon szervezetekkel, iskolákkal, amelyek a hatékony anyanyelvi nevelést elsődlegesnek tartják oktatói munkájukban

Alapító tagok:

Darvasi Gyöngyvér, Egyed Emese, Farmati Anna, Gáspár Mária, Kása Magdolna, Misztrik Jolán, Ömböli Irma, Péntek János, Péter Tünde, Szőcs Judit, Tonk Mária, Tőkés Elek, Tőkés Erika, Virág Erzsébet, Wolf Rudolf

Tisztségviselők

Aranka Ifjúsági Tagozat