Georgius Aranka Társaság

„Az anyai nyelv köti összve az elméket.” (Aranka György)

Information

This article was written on 21 jan 2016, and is filled under Anyanyelvi verseny.

Current post is tagged

, , , , ,

A XXI. Aranka-verseny felhívása

logo_fejlec

Nevelésügyi Minisztérium
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség
Apáczai Csere János Elméleti Líceum – Kolozsvár

V E R S E N Y F E L H ĺ V Á S

ARANKA GYÖRGY NYELV- ÉS BESZÉDMŰVELŐ VERSENY

IX–XII. osztályos tanulók számára

XXI. országos szakasz

2016. március 18–19–20.

KOLOZSVÁR – APÁCZAI CSERE JÁNOS ELMÉLETI LĺCEUM

„Otthon vagy? Hol vagy ‘otthon’? Csak a nyelvben.
Minden más fonák, zavaros, homályos.”

Márai Sándor

A kolozsvári Georgius Aranka Társaság a Nevelésügyi Minisztérium és a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség támogatásával a 2015–2016. tanévben huszonegyedik alkalommal hirdeti meg országos szintű nyelv- és beszédművelő versenyét középiskolás tanulók számára. szövegmondás és szövegtolmácsolás versenypróbákban mérhetik össze tudásukat, felkészültségüket, és bizonyíthatják, hogy tudatos értői és ismerői a magyar nyelvnek. A versenyre jelentkezők a helyes nyelvhasználat, a szép magyar kiejtés, az értő-értelmező Országos versenyünket hagyományosan a következő versenyformákban hirdetjük meg:

1. Édes anyanyelvünk – nyelvhasználati verseny

 • írásbeli feladatlap: nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai, szövegjelölési feladatok megoldása
 • szóbeli feladat: szövegalkotás – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés után 3 perces beszédművet mutat be a megjelölt beszédhelyzet (téma – műfaj – hallgatóság) követelményei szerint

2. Szép magyar beszéd – kiejtési verseny

 • írásbeli feladat: szövegértelmezés, szövegszerkesztés, szövegjelölés
 • szóbeli feladat: szövegértő – értelmező felolvasás
  • szabadon választott szöveg felolvasása – a választott szöveg XX–XXI. századi magyar szerző értekező prózában írott szövege legyen, ne tartalmazzon párbeszédes részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevésbé ismert szavakat; a szöveg terjedelme 30–35 gépelt sor lehet
  • ismeretlen szöveg felolvasása – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés után olvassa föl azt a szöveget, amelyet a bírálóbizottság a fenti követelmények szerint kijelölt

3. Versben bujdosó – vers- és prózamondó verseny

 • írásbeli feladat: szövegértelmezési, szövegalkotási és stilisztikai feladatok
 • szóbeli feladat:
  • szabadon választott vers bemutatása: XX – XXI. századi magyar költők műveiből
  • kötelező vers szövegértelmező felolvasása 15 perces egyéni felkészülés alapján

A versenyre működő beszédkörök legjobban felkészült tanulóit várjuk – versenyformánként két-két versenyzőt Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy megye középiskoláiból, egy-egy versenyzőt Arad, Brassó, Fehér, Hunyad, Máramaros, Szeben, Temes megye középiskoláiból.

Jelentkezési határidő: 2016. február 19.

Egyéni és határidőn túli jelentkezéseket nem veszünk figyelembe.

Cím: Apáczai Csere János Líceum – Georgius Aranka Társaság, 400079 Kolozsvár, I. C. Brătianu u. 26 szám, tel: 0726170158; e-mail: georgiusaranka@yahoo.com.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk a fenti címen, telefonszámon.

A jelentkezési lap, illetve segédletek a felkészüléshez az alábbi hivatkozásokon találhatók:

Jelentkezési lap
Bibliográfia
Régebbi feladatlapok a verseny oldalán

Vélemény, hozzászólás?